Գյումրու վրացախոսների ակումբը

Գյումրու ակումբի ծրագրերին և դասընթացին կարող եք ծանոթանալ, այցելելով ակումբի բլոգը